Overzicht

WIj hebben ons vorig jaar verbonden aan het Energieconvenant Rivierenland.


Bouw- en aannemingsbedrijf J.C. van Kessel, onderdeel van de J.C. van Kessel Groep, heeft zich vorig jaar verbonden aan het Energieconvenant Rivierenland. Samen met circa 20 andere ondernemers uit Geldermalsen en Neerijnen zetten wij ons nog steeds actief in voor het duurzamer maken van ons bedrijf. Doelstelling is om 2% CO2 per jaar minder uit te stoten. Wij doen dit door gezamenlijk op te trekken bij uitwerkingen van besparingsmogelijkheden en door te monitoren. Het energieconvenant is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Duurzame Energie, opgesteld in samenwerking met de 10 gemeenten die samenwerken in Regio Rivierenland.

Monitoring met milieubarometer
De J.C. van Kessel Groep is één van de bedrijven die heeft gekozen om gebruik te maken vande milieubarometer van Stichting Stimular als monitoringsinstrument. Hiermee is het direct ook mogelijk om besparingsmogelijkheden te genereren en om te benchmarken met andere bedrijven.

gecertificeerd-Milieubarometerbedrijf

Wij bespreken graag uw wensen

Invalid Input

Vul een telefoonnummer in

Vul een naam in

Vul een geldig e-mailadres in

Invalid Input

Invalid Input